مدتهاست که شایعه های فراوانی حول و حوش افزایش حقوق کارکنان بانکها هست:

1- بانک های ملت، صادرات و رفاه ضریب 745 را برای احکام کارکنان در نظر گرفته و احکام صادر شده است. به بهانه خصوصی شدن!

2- ضریب 675 برای ما محاسبه و احکام به صورت علی الحساب صادر شد.

3- بانک ملی و مرکزی دنبال افزایش بیشتر حقوق کارکنان بانکها هستند.

4- افزایش 11 درصدی شایعه اش بود ولی ظاهرا به 6 درصد رسیده و نهایی شده است.

5- بانک ملی تهدید کرده که اگر افزایش معادل بانک های خصوصی تصویب نشود؛ آنها 1000 امتیاز به کارکنان داده می شود.

6- بانک صادرات در نظر دارد تا 3000 امتیاز به کارمندانش اضافه کرده و پاداش تراز را حذف نماید.

اظهار لطف دوستان مسلما در ارتقای کیفیت وبلاگ و مطالب در راستای تحقق اهداف انکار ناپذیر است.

+ نوشته شده توسط یاسر در پنجشنبه نهم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 13:14 |


Powered By
BLOGFA.COM